Bloggen som hjelper deg å lage
enda bedre møter mellom mennesker

Slik får du flere deltakere på ditt neste arrangement

08. februar 2018
Inger Åse Stubben 6 MIN LESETID

Gode arrangementer krever god planlegging

26. januar 2018
Helene Stokke 2 MIN LESETID

Løvenskiold Handel Arena 2018 

23. januar 2018
Helene Stokke 2 MIN LESETID

Hva bør en invitasjon til et bedriftsarrangement inneholde?

22. januar 2018
Helene Stokke 4 MIN LESETID

Er konferanser og møter en unødvendig kostnad?

19. januar 2018
Helene Stokke 2 MIN LESETID